Drony w geodezji Fotogrametria niskiego pułapu.

ortofotomapa z drona gdansk

Bezzałogowy statek powietrzny jako podstawowe czy dodatkowe narzędzie do pozyskiwania danych?

Obecnie jesteśmy świadkami rosnącego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w pomiarach geodezyjnych. Drony stają się dodatkowym narzędziem a w niektórych przypadkach podstawowym w codziennym życiu geodety.

Bezzałogowe statki powietrzne dzięki swoim rozwiązaniom konstrukcyjnym i elastyczności rozwiązują problemy związane z zbieraniem danych na dużych obszarach lub w miejscach trudnodostępnych, jak i wiele innych.

W związku z wprowadzeniem  nowej dyrektywy unijnej (dot. dronów) w 2021 roku która ujednolici prawo w całej UE i zmianami w prawie geodezyjnym chcielibyśmy Państwa zaprosić na cykl szkoleń związanych z wykorzystaniem dronów do celów geodezyjnych.

fotoplan z drona
fotoplan budowy z drona

Poruszymy zagadnienia które się nasuwają rozbierając na części pierwsze temat fotogrametrii niskopułapowej.

Oto niektóre z nich:

Szkolenie fotogrametria niskiego pułapu z drona:

 1. Jakie geodeta powinien mieć uprawnienia do wykonywania nalotów BSP?
 2. Dron w działalności gospodarczej.
 3. Fotogrametria – podstawowe pojęcia.
 4. Jakie narzędzia potrzebujemy do wykonania nalotu fotogrametrycznego:
 • Rodzaje bezzałogowych statków powietrznych( BSP)
 • RTK a bezzałogowy statek powietrzny.
 • Przygotowanie do lotu.
 • Wykorzystanie instrumentów geodezyjnych do kontroli naziemnej przy nalotach fotogrametrycznych (fotopunkty, punkty kontrolne, punkty wiążące)
 • Jaki produkt możemy uzyskać z nalotu fotogrametrycznego:
 • Ortofotomapa
 • Chmura punktów-point CLOUD
 • Model 3D Mesh/Model 3D
 • Numeryczny model terenu-NMT/DTM
 • Numeryczny model pokrycia terenu-NMPT/DSM
 • Omówimy etapy pozyskania i opracowania danych fotogrametrycznych.
 • Planowanie misji bezzałogowych:
 • Omówienie aplikacji do planowania misji: 3Dsurvey Pilot, Pix4Dcapture, DJI GSPRO, Litchi, UGCS)
 • Rodzaje nalotów fotogrametrycznych.
 • Zajęcia praktyczne w terenie:
 • Przygotowanie drona i instrumentów geodezyjnych.
 • Założenie i pomiar fotopunktów (GCP) i punktów kontrolnych.
 • Wykonanie nalotu fotogrametrycznego.
 • Opracowanie danych fotogrametrycznych.
 • Zgranie danych z instrumentu geodezyjnego oraz BSP.
 • Przedstawienie oprogramowania do przetwarzania danych (3Dsurvey, PIX4DMapper, Agisoft Metashape UGCS Mapper)
 • Obróbka i przetwarzanie danych na wybranym oprogramowaniu.
 • Przetwarzanie pozyskanych danych:
 • Generowanie gotowych produktów (Ortofotomapa, NMT – Numeryczny Model Terenu, NMPT – Numeryczny Model Pokrycia Terenu).
 • Wykonywanie pomiarów odległości.
 • Pomiar objętości mas.
 • Analiza oraz interpretacja gotowych danych i raportu końcowego.

Szkolenia  odbywać się będą w Gdańsku, bądź wybranym mieście wojewódzkim w którym zbierze się minimalna liczba osób.

Szkolenia przeprowadzone będą przez doświadczonych geodetów i specjalistów w dziedzinie BSP.

3d mapping dron

Zgłoszenia prosimy kierować na maila CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH szkolenia@css.gdansk.pl z dopiskiem Fotogrametria Niskiego Pułapu.

Na wszelkie pytania odpowiemy Państwu telefonicznie pod numerem telefonu: +48 515 389 839.

Call Now Button