Drony w geodezji

ORTOFOTOMAPY

MODELE 3D

FOTOPLANY

ZAJĘCIA  TERENOWE

Bezzałogowy statek powietrzny jako podstawowe czy dodatkowe narzędzie do pozyskiwania danych?

Obecnie jesteśmy świadkami rosnącego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w pomiarach geodezyjnych. Drony stają się dodatkowym narzędziem a w niektórych przypadkach podstawowym w codziennym życiu geodety.

Bezzałogowe statki powietrzne dzięki swoim rozwiązaniom konstrukcyjnym i elastyczności rozwiązują problemy związane z zbieraniem danych na dużych obszarach lub w miejscach trudnodostępnych, jak i wiele innych.

W związku z wprowadzeniem  nowej dyrektywy unijnej (dot. dronów) w 2021 roku która ujednolici prawo w całej UE i zmianami w prawie geodezyjnym chcielibyśmy Państwa zaprosić na cykl szkoleń związanych z wykorzystaniem dronów do celów geodezyjnych.

fotoplan z drona

SZKOLENIE: FOTOGRAMETRIA NISKIEGO PUŁAPU

Dzień 1

 1. Wprowadzenie – prawo lotnicze i geodezyjne.

  • Aktualne przepisy krajowe.

  • Nowe przepisy UE – dyrektywa 2021.

  • Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 2. Zasady wykonywania lotów VLOS i BVLOS.

  • Jakie uprawnienia wymagane są do wykonania nalotów fotogrametrycznych?

 • Strefy lotnicze.

 • Dron a działalność gospodarcza?

 1. Omówienie podstaw fotogrametrii.

  • Podstawowe pojęcia.

  • Porównanie fotogrametrii tradycyjnej i niskopułapowej.

 2. Jakie narzędzia potrzebujemy do wykonania nalotu fotogrametrycznego?

  • Rodzaje bezzałogowych statków powietrznych( BSP)

  • RTK a bezzałogowy statek powietrzny.

  • Przygotowanie do lotu.

  • Wykorzystanie instrumentów geodezyjnych do kontroli naziemnej przy nalotach fotogrametrycznych (fotopunkty, punkty kontrolne, punkty wiążące)

 3. Jaki produkt możemy uzyskać z nalotu fotogrametrycznego?

  • Ortofotomapa

  • Chmura punktów-point CLOUD

  • Model 3D Mesh/Model 3D

  • Numeryczny model terenu-NMT/DTM

  • Numeryczny model pokrycia terenu-NMPT/DSM

 4. Omówienie etapów pozyskania i opracowania danych fotogrametrycznych.

 5. Podsumowanie podstawowych pojęć związanych z fotogrametrią niskiego pułapu.

Dzień 2

 • Omówienie aplikacji do planowania misji: 3Dsurvey Pilot, Pix4Dcapture, DJI GSPRO, Litchi, UGCS)

 • Rodzaje nalotów fotogrametrycznych.

 1. Zajęcia praktyczne w terenie.

  • Przygotowanie drona i instrumentów geodezyjnych.

  • Założenie i pomiar fotopunktów (GCP) i punktów kontrolnych.

  • Wykonanie nalotu fotogrametrycznego.

 2. Opracowanie danych fotogrametrycznych.

  • Zgranie danych z instrumentu geodezyjnego oraz BSP.

  • Przedstawienie wybranego oprogramowania do przetwarzania danych (3Dsurvey, PIX4DMapper, Agisoft Metashape UGCS Mapper)

  • Obróbka i przetwarzanie danych na wybranym oprogramowaniu.

 3. Przetwarzanie pozyskanych danych:

  • Generowanie gotowych produktów (Ortofotomapa, model 3D, NMT – Numeryczny Model Terenu, NMPT – Numeryczny Model Pokrycia Terenu),

  • Wykonywanie pomiarów odległości,

  • Pomiar objętości mas,

  • Analiza oraz interpretacja gotowych danych i raportu końcowego.

 4. Sprawdzian teoretyczno-praktyczny.

 5. Podsumowanie + wręczenie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Czas trwania kursu: 2 dni.

Dzień 1: 8 godzin teoretycznych.

Dzień 2: 4 godziny – zajęcia terenowe,

                  4 godziny – warsztaty.

Szkolenia  odbywać się będą w Gdańsku, bądź wybranym mieście wojewódzkim w którym zbierze się minimalna liczba osób.

Szkolenia przeprowadzone będą przez doświadczonych geodetów i specjalistów w dziedzinie BSP.

W celu uzykania więcej informacji zapraszamy do zakładki KONTAKT.

Call Now Button