Pilot i operator ?

Przed rozpoczęciem przygody z dronami, istotne jest zrozumienie, że wszystkie loty odbywają się zgodnie normami prawa. Obowiązkiem każdego pilota jest przestrzeganie tych norm dla zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa na ziemi i w powietrzu. Pamiętaj że sposób w jaki traktujemy i stosujemy się do zasad lotów bezpośrednio wpływa na nowo wprowadzane restrykcje i ogólny wizerunek branży dronowej.

 

Kto jest kim ?

 

Przepisy Unii Europejskiej, zawarte w Rozporządzeniu Wykonawczym 2019/947, określają zasady  bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni powietrznej. Każdy nowy użytkownik drona powinien dobrze się orientować w obowiązkach które na nim polegają jak na Operatore tak i Pilocie.

 

Operatorem jest każda osoba prawna lub fizyczna zamierzająca używać drona. Operator jest właścicielem lub najemcą sprzętu i dba o zapewnienie wszystkich formalnych procedur, uzyskanie zgód na misje i ich planowanie. Również wyznacza Pilota który ma wykonywać lot. Operator odpowiada za szkody wyrządzone dronami które są jego własnością.

 

Pilot to osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i bezpośrednio wykonująca lot. Pilot ponosi personalna odpowiedzialność za cały przebieg misji i zapewnienie jej bezpieczeństwa. 

 

Pilotem i Operatorem w jednej osobie jesteśmy wtedy gdy wykonujemy lot swoim lub wynajętym dla siebie dronem dla swoich własnych potrzeb.

 

Tylko Pilotem jesteśmy wtedy gdy latamy firmowym dronem na zlecenie danej firmy.

 

Tylko Operatorem jesteśmy gdy zlecamy lot swoim dronem dla swoich potrzeb innej osobie.

Call Now Button