Ortofotomapa i modele 3d Z DRONA

ORTOFOTOMAPY I MODELE 3D

Obecnie jesteśmy świadkami rosnącego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w nalotach fotogrametrycznych do celów pomiarowych. Drony stanowią idealną platformę do wykonywania różnorodnych zadań. Bezzałogowe statki powietrzne dzięki swoim rozwiązaniom konstrukcyjnym i elastyczności rozwiązują problemy związane z zbieraniem danych na np: dużych obszarach lub pozyskiwaniu zdjęć na podstawie, których jesteśmy w stanie wygenerować model 3D, chmurę punktów, numeryczny model pokrycia terenu (NMT) itp. Ponadto, dzięki możliwość wykonywania misji automatycznych drony stają się niezależnymi urządzeniami do gromadzenia dużej ilości wysokiej jakości danych z terenu lub obiektu z odpowiednią dokładnością. Metoda ta jest niezwykle przydatna przy dokumentowaniu dużych powierzchni lub dłuższych obiektów liniowych, takich jak mosty, nasypy, budynki itp. Korzyści wynikające z zastosowania bezzałogowych statków powietrznych związane są z możliwością precyzyjnego lokalizowania i obrazowania terenów/obiektów/środków trwałych z innej perspektywy. Usługi przy użyciu dronów są szybkim i bezpiecznym sposobem do zbierania, analizy i przetwarzania danych.

Ortofotomapy

Ortofotomapa to narzędzie pozwalające na dokładne i aktualne zobrazowanie terenu. Dzięki dokłdnym zdjęcią pozyskanym z drona możemy wygenerować mapę o bardzo wysokiej rozdzielczości nawet    1 cm/px. 

Modele 3D

Model 3D obiektu lub terenu pozwala na trójwymiarowe odwzorowanie budynku lub obszaru terenu na podstawie zdjęć zebranych z lotu ptaka.

możliwość zastosowania usługi

Branża Drogowa i Budowlana

Etap projektowania oraz inwentaryzacji obiektów

Ochrona Środowiska

Inwentaryzacja Obszarów

Branża Reklamowa

Przy sporządzaniu fotomap i planów sytuacyjnych

Administracja Publiczna

przy sporządzaniu map gmin, miast, powiatów w tym map atrakcji turystycznych

Branża Energetyczna

Przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych związanych z infrastrukturą techniczną;

Inwestorzy/ Deweloperzy

Przy analizach danych przestrzennych w celu wyboru najlepszej lokalizacji pod inwestycje oraz  przy sporządzaniu wizualizacji oferty mieszkaniowej

galeria

Call Now Button