MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA Z DRONA

system uavmonitoring

Kontrola i pomiar niebezpiecznych substancji, gazów i pyłów oraz pyłów zawieszonych w powietrzu w przestrzeniach otwartych oraz obiektach półotwartych za pomocą drona. Jednoczesny pomiar pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz 4 substancji z pośród: Ozon O3, Chlor Cl2, Dwutlenek siarki SO2, Dwutlenek azotu NO2, Formaldehyd HCHO, Siarkowodór H2S, Tlenek węgla CO.

zobacz film

możliwość zastosowania usługi

Monitoring Miejski

Lokalne sieci jakości powietrza,  monitorowanie osiedli, parków miejskich, monitorowanie przekroczeń, ocena oddziaływania na środowisko

Monitorowanie Środowiska Przemysłowego

Zakłady produkcyjne, oczyszczanie ścieków, odpady i składowiska odpadów, emitowane źródła zanieczyszczeń, lotniska, porty, stacje kolejowe, monitorowanie przekroczeń

Monitorowanie Otwartej Przestrzeni

Parki, obszary leśne, badanie zanieczyszczeń środowiska naturalnego

Monitorowanie Zanieczyszczeń Komunikacyjnych

W pasie autostrad i dróg, ulice, parkingów

Co monitorujemy?

CO

NO2

CL2

Ozon O3

HCHO

SO2

PM 2,5

PM 10

H2S

opracowanie i wizualizacja danych

Galeria

Call Now Button